دور از غوغاسالاری

احمد طالبی‌نژاد

بلد باشیم کار خائنان را فراموش نکنیم!

کیوان کثیریان یکم. نلسون ماندلا جمله معروفی درباره دشمنان نژادپرستش گفته که سال‌هاست وارد فرهنگ گفتاری مردم دنیا شده؛ «می‌بخشم ولی فراموش نمی‌کنم.»

آخرین ها