نگاهی به فیلم «آینه‌بغل» /یادداشتی از سعید مروتی

سعید مروتی منتقدسینما در روزنامه آسمان آبی نوشت : منوچهر هادی حد وسط ندارد؛ فیلم‌هایش یا تلخ، سیاه و نومیدانه هستند – «زندگی جای دیگری است» و «کارگر ساده نیازمندیم» – یا شوخ و شنگ و شیرین – «من سالوادور نیستم» و همین «آینه‌بغل» – به نظر می‌رسد سلیقه کارگردان درام تلخ اجتماعی است، ولی […]

آخرین ها