ابراهیم ایرج زاد در گفت و گو با سینماسینما/ «تابستان داغ» دنباله‌روی سینمای هیچ فیلمسازی غیر از خودم نیست

سینماسینما، علی پاکزاد – ابراهیم ایرج‌زاد کارگردان فیلم «تابستان داغ» گفت: «آثار هر کارگردانی تحت تاثیر مولفه‌های همان فیلمساز است. بسیاری از دوستان بدون اینکه «تابستان داغ» را دیده باشند درباره آن قضاوت بی جا می کنند.»

آخرین ها