سرگشتگی در ینگه‌دنیا/ حکایت آشنایی ایران قاجار با دنیای غرب از دریچه «حاجی واشنگتن»  

علیرضا عسگری- تاریخ‌پژوه| آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن غرب، حکایت‌هایی فراوان دارد. ایرانیان در دوره شاه عباس یکم صفوی، از پویایی و رونق سرزمین‌شان شاید می‌توانستند سخن برانند اما با یورش افغان‌ها و در سیر رخدادهای پرفرازونشیب، از برآمدن نادر تا برتخت‌نشینی فتحعلی شاه قاجار، ورق برگشت و ایران در دوره‌ای از ناامنی، بی‌ثباتی و […]

کار جهان به اعتدال راست می‌شود/ ماندگارترین دیالوگ‌های علی‌ حاتمی

علی حاتمی امروز ۷۳ ساله شد. سعدی سینمای ایران که آثارش به خاطر نثر قوی و دیالوگ‌های ماندگار بخشی از تاریخ سینمای ایران را به نامش به ثبت رسانده است.

آخرین ها