گفت وگو با فرهاد مهران‌فر، کارگردان «سرزمین رها»/ سیلی خوردن و پاداش گرفتن

این روزها فیلم «سرزمین رها» از فرهاد مهران‌فر روی پرده سینماهای گروه هنر و تجربه رفته است.

نگاهی به فیلم «سرزمین رها» ساخته فرهاد مهران‌فر/ بر بال‌های خیال

«سرزمین رها» دچار رهاشدگی در بیان سینمایی است.

آخرین ها