روایتی از سالهای نه چندان دور جنگ بر صحنه تئاتر

نمایش «سردار» جدیدترین فعالیت گروه تئاتر معاصر به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند از ۴ مهرماه درمجموعه تئاتر شهر بروی صحنه خواهد رفت.

حسین پاکدل به «سردار» پیوست

حسین پاکدل که در بازیگری به شدت گزیده کار است به اثر جدید نادر برهانی مرند پیوست.

آخرین ها