هدیه آهنگساز برنده اسکار به قربانیان آتش‌سوزی برج گرنفل

 هانس زیمر آهنگساز سرشناس آلمانی تمام عواید حاصل از کنسرتش در شهر لندن را به قربانیان آتش‌سوزی برج گرنفل اهدا کرد.

آخرین ها