ویتوریو تاویانی، کارگردان سرشناس سینمای ایتالیا درگذشت

ویتوریو تاویانی، یکی از سینماگران برجسته سینمای ایتالیا درسن ۸۸ سالگی درگذشت.

آخرین ها