پیشنهاد سردبیر

 

گزارش

New Project

هشدار برای یک فرونشست سینمایی

پرسه‌های خیابان انقلاب بدونِ سینما نمی‌شود. این خیابان با چند مصداقِ اصلی به خاطر می‌نشیند؛ دانشگاه، کتاب، پیاده‌روی، قهوه، سینما. سال‌هاست در حلقه دوّارِ میدان ...

آخرین ها