Add

محل های درج آگهی در سایت سینما سینما مطابق تصویر فوق می باشد.

تذکر۱: نحوه نمایش آگهی در ستون سمت چپ به شرح ذیل می باشد:

۱. نمایش فقط در صفحه اصلی سایت

۲. نمایش فقط در صفحه سرویس ها

۳. نمایش فقط در صفحه خبر

۴. نمایش در کلیه بخش های سایت

تذکر۲: برای مشاهده تصویر در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تغرفه آگهی با شماره۸۸۸۹۸۸۹۱ تماس حاصل فرمایید.

آخرین ها