تک‌سواران کُرد/ نگاهی به مستند «سرپتی‌ها»

سینماسینما: ابراهیم عمران در روزنامه اعتماد نوشت:

رهایی در اوهام/ نگاهی به فیلم «تفریق»

سینماسینما: علیرضا نراقی در روزنامه سازندگی نوشت:

رونالدو در سرزمین امام قلی‌خان

سینماسینما: ابراهیم عمران در روزنامه اعتماد نوشت:

«تفریق»؛ به علاوه باران

سینماسینما: حمیدرضا گرشاسبی در مجله نماوا نوشت:

آخرین ها