تسویه حساب نسلی که دیده و شنیده نشد

سینماسینما: جابر قاسمعلی در صفجه شخصی خود نوشت:

سینماسینما/ یادداشت داریوش فرهنگ در یادبود مهسا امینی/ جمع کنید این بساط نخ‌نما را

در پی درگذشت مهسا امینی، داریوش فرهنگ یادداشتی را در اختیار سینماسینما قرار داد که می‌خوانید:

از مرگ دلخراش مهسا خشمگینم/ یادداشت داریوش مهرجویی

در پی درگذشت مهسا امینی، داریوش مهرجویی یادداشتی در این باره نوشت.

آخرین ها