تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۷/۲۵ - ۰۹:۵۲ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 30012

عزیز الله حاجی مشهدیعزیزالله حاجی مشهدی / منتقد فیلم ومدرس سینما

وجود روزنامه ها ونشریات تخصصی سینمایی به موازات چرخه ی تولید فیلم و گرمی بازار سینما، می تواند در رشد ورونق اقتصادی صنعت سینما  نیزنقش موثری داشته باشد.این گونه نشریات جدا از دوره های انتشارشان در قالب های روزنامه ، هفته نامه ،ماهنامه و یا فصلنامه ی تخصصی سینمایی ، می توانند با مخاطب شناسی دقیقی، به فرصت ها وتهدیدهای موجود در عرصه ی هنر صنعت سینما بپردازند  و با تکیه بر جنبه های علمی و پژوهشی، بخش عمده یی از مطالب مورد نیاز مخاطبان خود را  در جلب وجذب آنان به مطالعه ی این نشریات از یک سو و برافروختن ِ آتش اشتیاق و علاقه ی روز افزون سینما دوستان به سینما وتماشای تولیدات تازه ی سینمای ما از سویی دیگر، باعث گرمی ورونق بازار سینما شوند.

واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل جذابیت های ذاتی هنر سینما ، در کنار کنجکاوی های  غیر معمول بسیاری از مخاطبان سینما برای مطالب مربوط به حواشی  زندگی بازیگران  و دست اندرکارن سینمایی ، برخی از نشریات ومجله های سینمایی ، به خصوص نشریات میان مایه – معروف به نشریات زرد – که پرداختن به حاشیه های سینما و  برخی شایعات مربوط به مسایل خصوصی بعضی از بازیگران و ستاره های سینما برای آن ها جذابیت بیش تری دارد ، در مدار درست و بهنجاری حرکت نمی کنند  ، به گونه یی که حتی برخی از نشریات غیر تخصصی سینما از جمله نشریات ورزشی ، پزشکی و اقتصادی نیز صفحاتی را به مطالب سینمایی اختصاص می دهند و برای کمبود مطالب مبتنی بر تحقیق و متکی بر روش های تحقیق علمی خود ، در فضایی خالی از گفتمان طبیعی و سالم ، گاه به شیوه هایی متوسل می شوند که بیش تر بر جذابیت های کاذب تاکید دارد و شرایطی ایجاد نمی شود که بتواند به درستی فرصت مناسبی برای طرح مشکلات جدی پیشاروی سینما به وجود آورد و از طریق نقد منصفانه ومصلحانه به کیفیت مطلوب آثار و برطرف شدن تدریجی  کمداشت های موجود در عرصه ی سینما، منجر شود.

مشکلاتی از قبیل گرانی کاغذ ، توزیع نامناسب نشریات ، کمبود شمارگان ( تعداد نسخه های چاپی) و گاه انتشار نامنظم آن ها و کاهش هر روزه ی مخاطبان سنتی برخی از روزنامه ها و مجلات ی سینمایی، شرایط نامساعدی ایجاد کرده است که به دلیل توزیع نامناسب یارانه های دولتی و عدم تو زیع مناسب آگهی هایی که به قصد حمایت مالی و جبران بخشی از هزینه های چاپ و انتشار این نشریات ، پرداخت می شود ، باعث شده است که روز به روز بر مشکلات انتشار نشریات سینمایی افزوده شود و ادامه ی کار در صورت تکرار و تداوم چنین روندی به راستی دشوار و گاه حتی غیر ممکن شود. تعطیلی به ظاهر موقت ماهنامه ی وزین ” صنعت سینما ” ، به عنوان یکی از نشریات تخصصی سینما، در دو سه ماه گذشته که همواره  با نگاهی مصلحانه به انعکاس مطالب و اخبار و نقد وبررسی آثار سینمای ایران وجهان می پرداخته است ، می تواند نمونه یی تاسفبار از یک ضایعه ی فرهنگی در این دیار به حساب آید که تنها عشق و علاقه و پشتکار و ایستادگی یک نفر به نام صاحب امتیاز یا مدیر مسئول و سردبیر نمی تواند نجات بخش چنین نشریه یی باشد.

صد البته که بازتاب مستقیم چنین دشواری ها و کمداشت هایی که هم اکنون  گریبانگیر نشریات سینمایی شده است ، به زودی به سراغ خود صنعت سینما نیز خواهد رفت تا گلوی سینمای نیمه جان ما  را نیز را بفشارد ! به ویژه که می دانیم ، نشریات سینمایی و خود سینما و چرخه ی تولید فیلم هیچ گاه از جو حاکم بر فضای رسانه های نوشتاری جامعه ی امروز ما جدا نبوده و  وضعیت سینما در شرایط رکود یا رونق آن می تواند در حال وروز نشریات تخصصی سینما نیز تاثیری انکار نا پذیر داشته باشد.

باید امیدوار بود که با وجود پیدایش و رونق روز افزون بسیاری از رسانه های نوظهور از اینترنت گرفته تا بسیاری از شبکه های اجتماعی و به ویژه کانال های پرزرق وبرق ماهواره یی ، نشریات  تخصصی سینمایی ما بتوانند هم چنان به حیات و رسالت خود ادامه دهند.

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها