تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۶:۲۴ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 132957

سینماسینما، آرش عنایتی

مرده ی خود را رها کرده است او
مرده ی بیگانه را جوید رفو
بوی تعفنِ لاشه ی گندیده ی حماقت و بلاهت را به هیچ رویی، نمی توان پنهان کرد حتی به نقاب ِ دو رویی. همان هایی که با حکم احمدی نژاد، ریل و قطار به بغل زده بودند و کمر به بستن خانه ی سینما بستند و بستند خانه ی سینما را. اکنون همان ریل ِ مردارِ تفکراتشان را قطار قطار در ضمن ِ تصویر و گفتار در کنار هم چیده اند و با وقاحت تمام مستندی ساخته اند در تقبیح و تخفیف ِ شان آیت الله هاشمی به نام ِ “هاشمی زنده است”. بیچارگان ِ بی فرهنگ متصدی فرهنگ، سعی کنید تا وقت مانده از آب حیات سینما مرده ی خود را رفو کنید!

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها