تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۱:۱۳ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 115657

سینماسینما، زهرا مشتاق
ازدواج، طلاق، مرگ، بیماری، شادی، دعوا، گرفتاری از جمله مسائل همه ما انسان هاست. اما این مسائل هنگامی که در زندگی افراد مشهور اتفاق می افتد، تبدیل به یک خبر می شود. متاسفانه یا خوشبختانه، شهرت و نزدیکی جغرافیایی از عناصر هفت گانه تشکیل دهنده یک خبر است. و در جهان امروز، اخبار نه قابل چشم پوشی هستند و نه می توان از انتشار آن جلوگیری کرد. درست انگار که در یک خانه شیشه ای بزرگ زندگی می کنیم.

پس چه باید کرد ؟! شاید این بار باید به سوی دریافت کننده توجه کرد. مخاطب خبر است که می باید گوش و چشم و ذهن خود را تربیت کند. در جهانی که رویدادها از هر سوی ما را محاصره کرده و به لحاظ روحی و روانی تحت تاثیر قرار می دهند؛ می بایست از وقوع لحظه به لحظه این تروما در درون خود جلوگیری کنیم.

از سوی دیگر، توجه به بعد انسانی و اخلاقی اخبار است. رو به رو شدن با اخبار و حفظ کرامت و شان انسان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. این کرامت می بایست از هر دو جانب محفوظ بماند. اخباری هست که شنیدن و خواندن آن، مخاطب را چنان تحت تاثیر قرار می دهد که می تواند طیف وسیعی از اندوه، خشم، شادمانی و یا هر احساس دیگری را بروز دهد. مهم اتفاقا، کنترل همین احساس هاست. احساساتی که با گذشت زمان می تواند تعدیل شده و وجه عقلایی تری به خود گیرد. از همین روست که خویشتنداری در مواجهه با اخبار می تواند نتیجه مناسب تری برای هر دو سوی خبر داشته باشد.

در اصول اولیه روزنامه نگاری، اساتید به دانشجویان خود یاد می دهند که چگونه خبر مهم امروز، فردا تبدیل به کاغذ پاره ای برای پاک کردن شیشه ها می شود. مراقب این کاغذ پاره ها باشیم.

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها