تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۸/۲۷ - ۰۶:۲۴ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 32455

حیاتی علم الهدیامیرحسین علم الهدی با انتشار عکسی از حیاتی گوینده اخبار تلویزیون در اینستاگرامش نوشت:

او مامور است و معذور! شاید من و شما هم جای او بودیم خبر های دور ازشان فرهنگ و مدنیت ایرانی را می خواندیم و برای ماندن شاید بیشتر از او خود را تخریب می کردیم!
به او چکار داریم او مصداق مامورانی است که دارند به وظیفه شان عمل می کنند و برگه ایی که به دستش می دهند می خواند و دانشگاهی(تلویزیون) که قراربود «عالم» پرورش دهد «ربات هایی» را دوست دارد که فقط آنچه او می گوید بخواند و بشنود و برای همین است که نمی توانید با تلویزیون گفت وگو کنید!
مصداق بارز تلویزیون در این سرزمین تصویری از یک صورتی است که فقط «دهان» دارد و در این صورت نه چشمی برای دیدن است و نه گوشی برای شنیدن و نه بینی برای نفس کشیدن! تلویزیون ایران فقط و فقط دهان است و بس….
لطفا به حیاتی خرده نگیرید او مامور است و معذور…

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها