تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۳/۲۵ - ۱۶:۱۱ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 18236

دادستاندادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دادستانی تهران با کسانی که فیلم‌های سینمایی را در شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب و معاند تبلیغ کنند برخورد می‌کند و در صورت تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند از اکران اینگونه فیلم‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جلوگیری خواهد شد.

جعفری دولتآبادی وظـایف دادستان را به سه حـوزه پیشگیرانه، مقابلهای و حمایتی تقسیم نمود و با قرار دادن امور حسبه و سرپرستی صغار و محجورین در حوزه حمایتی، به طرح مباحثی در دو حوزه اقـدامات پیشگیرانه و مقابلهای پرداخت.

ضرورت توجه دادستانها به موضوع زندان به‌عنوان یک آسیب اجتماعی

جعفری دولتآبادی با اشاره به بازدید اخیر رییس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ و همچنین گزارش ارائه شده از سوی وزیر کشور در حـوزهی آسیبهای اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد، موضوع زندانها را آسیب دیگری دانست که توجه مسئولان را میطلبد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با خاطر نشان کردن آمار اعلامی از سوی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مبنی بر این که هر سال تعداد زندانیان کشور افزایش می‌یابد و با اشاره به ظرفیت ناکافی زندانها به گونهای که هم اکنون شمار زندانیان چندین برابر ظرفیت رسمی زندانها است، به ضرورت حضور قضات ناظر در زندان تأکید نمود و گفت: باید از دغدغههای قضات و معاونان دادسرا زندانیان باشد و حضور قضات ناظر در بندها و ملاقات چهره به چهره با زندانیان ضروری است؛ همچنان که پزشک نیز تا بیمار را ملاقات نکند، نتیجه نمیدهد.

جعفری دولت‌آبادی امر نظارت بر زندانها را ضرورتی خواند که مانع از در زندان ماندن افراد بدون جهت قانونی میشود.

وی از قضات و معاونان دادسرا خواست زندان را به‌عنوان یک موضوع اصلی مدنظر داشته و در این زمینه، به سه ضرورت شامل ملاقات چهره به چهره با زندانی، به روز رسانی آمار و انعکاس موارد مهم مانند محکومان زندانی از بابت رد مال به ویژه در مبالغ اندک به دادستانی، تأکید نمود.

نقش پیشگیرانه دستگاههای اجرایی 

در ادامه جلسه، وی با اشاره به این که دستگاههای اجرایی هر یک دارای وظایفی هستند که در صورت اجرای مطلوب این تکالیف، زمینهی ورود دادستان کاهش خواهد یافت، در ذکر مثال، به نهادهای مالی مانند بانکها و مؤسسههای اعتباری اشاره کرد و گفت: طبق اعلام رسانهها تعداد زیادی مؤسسه مالی و اعتباری فاقد مجوز وجود دارد؛ برخی مؤسسات مالی در صدا و سیما نیز تبلیغ میکنند پول مردم را میگیرند و پس از آن درب را به روی مردم میبندند.

جعفری دولت‌آبادی به تبلیغ مستمر صدا و سیما در خصوص  پدیدهی شاندیز در سال‌های گذشته و اتخاذ تعبیر «شهر رویایی شاندیز» گفت: تبلیغ این شهر رویایی موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در مراجع قضایی گردید.

مثالهای دیگری که توسط دادستان تهران ارائه شد، نقش مخرب شـرکتهای لیـزینگ خـودرو و برخی موسسات مالی و تعاونیهای اعتبار بود.

مطالب مندرج در رسانهها نباید موجب ناامیدی و نگرانی در مردم شود

دادستان عمومی و انقلاب تهران در مورد درج مطالب کذب و خلاف واقع توسط رسانه‌ها و فضای مجازی، در ذکر مثال، به خبری که اخیراً با عنوان «۲۴ ساعت لعنتی» در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شده است اشاره کرد و گفت: با پیگیری این دادستانی مشخص شد که خبر مذکور کذب بوده و با اعلام شکایت سازمان زندانها مدیر مسئول این نشریه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی همچنین با تاکید بر اینکه اخبار و مطالب مندرج در رسانهها نباید موجبات ناامیدی و نگرانی را در مردم ایجاد نماید، توجه به این ضرورت از سوی رسانهها را مغایر با رسالت آنها دائر بر آگاهسازی مردم ندانست و اظهار داشت: امروزه مطالب و تیترهای منفی زیاد دیده میشود.

هشدار دادستان به رسانهها

وی بر عزم دادستانی تهران در مقابله با رسانههای متخلف از الزامات قانونی تأکید نمود و با اعلام این مطلب که دادستانی در انجام این وظیفهی خود با تبعیض اقدام نمیکند، گفت: مرتکبان انتشار مطالب خلاف واقع در سایتهای خبری و مطبوعات را به نحو یکسان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی افزود: برخی رسانهها هر چه میخواهند مینویسند و از جمله با درج تیتر درشت «فقدان ۱۷ پرونده فساد» چنین القاءِ میکنند که پروندههای فساد اقتصادی در قوه‌ قضائیه مفقود شده است، اما مطلب ذیل تیتر، مربوط به فقدان پروندهها در مجلس شورای اسلامی بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه چنین روندی توسط رسانهها را زمینهساز اقدام دادستانی دانست و با اعلام این که اقدام قضایی علیه چنین رسانههایی مغایر آزادی مطبوعات و رسانهها نیست، اظهار کرد:  همان قانونی که به آزادی رسانهها تصریح نموده، اعلام داشته است که تخریب، توهین و هتک حرمت دیگران و نشر اکاذیب جرم است.

تخریب و توهین؛ مرزهای انتقاد و نقد منصفانه

دادستان عمومی و انقلاب تهران مرزهای انتقاد و نقد منصفانه را، تخریب و توهین دانست و با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها در جهت ترسیم سیاهنمایی از وضعیت کشور و ایجاد فضای یأس و ناامیدی، از دستگاههای اجرایی و فرهنگی خواست که با انجام تکالیف خود به نحو مطلوب، فرمودهی حضرت امام مبنی بر این که «مردم خوبی داریم» را مورد نظر قرار داده و از ظرفیت عظیم مردمی در حل مشکلات بهرهگیری نمایند.

وی خطاب به رسانهها گفت: نباید با انتشار اخبار کذب و خلاف واقع، فضای یأس و ناامیدی در کشور ترسیم شود.

نقش پیشگیرانه دستگاههای فرهنگی در پدیدهی تبلیغ فیلمها در شبکههای ماهوارهای غیر مجاز

موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهـران قرار گرفت، تبلیـغ برخی فیلمها و کالاها در شبکههای ماهوارهای ضد انقلاب و معاند بود.

وی با اعلام اینکه طبق ماده ۱۵ قانون جرایم رایانهای تبلیغ در شبکههای ماهوارهای که در قالب رسانههای ضد انقلاب و معاند فعالیت میکنند جرم است، به وظیفه پیشگیرانهی دستگاههای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما در این راستا تأکید نمود و گفت: از وزارت ارشاد میخواهیم در مورد فیلمهایی که در شبکههای ماهوارهای معاند تبلیغ میشود، ورود کند و همچنین سازمان صدا و سیما و شهرداری زمینه را برای تبلیغات فراهم کند تا فیلمسازان برای تبلیغ آثار خود سراغ شبکههای ماهوارهای معاند نروند.

وی تاکید کرد دادستانی تهران با کسانی که فیلم‌های سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب و معاند را تبلیغ نمایند برخورد می‌کند و در صورت تبلیغ در شبکه‌های ماهواره‌ای معاند از اکران اینگونه فیلم‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جلوگیری خواهد شد.  در ادامه قضات اجرای احکام و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان گزارشی از مشکلات و بازدیدهای اخیر در زندانهای استان تهران ارائه کردند.

منبع: ایسنا

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها