تاریخ انتشار:۱۳۹۴/۰۸/۲۲ - ۱۰:۵۷ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 5492

هاموندکتر رضا براهنی داستان نویس مشهور در بخشهایی از مصاحبه خود با پسرش اکتای براهنی در ماهنامه فیلم ،حرفهای جالبی درباره نظرات جنجالی اش درباره فیلم هامون زده است .
به گزارش سینما سینما بخشهایی از این مصاحبه که به این موضوع پرداخته شده به شرح زیر است:
+ هامون داریوش مهرجویی بر اساس ترس ولرز کی یر کگور ساخته شد . شما زمانی درباره این مقاله نوشتید که ….
_قبلا دراین مورد با هم بحث کردیم . من این ها را در دوره ای درس می دادم ولی راستش تبدیل کردن آثاری چون ترس و لرز به حالت نمایشی، مهمل ترین کار ممکن است . البته هامون اصلا مهمل نیست . اما چیزی را که با چند گونه فلسفه سرو کار داشته و شش هفت شخصیت و ه خصوص پلات درخشان دارد نمی توان به یک اثر عادی ولی به ظاهر سینمایی تبدیل کرد . به خصوص که مدام با گفتن فلسفه بخواهیم بگوییم طرف خیلی فیلسوف است . این شبیه از رو خواندن اثر فلسفی با ترجکه بد است .
+ ولی هامون در میان سینما دوستان ایرانی یک فیلم کالت است در کنار خیلی از آثار دیگری که من در طول زندگی با تو دیدم که از آنها خوشت نیامد .
_شاید هم خوشم آمده ولی فکر می کنم که اینها هنر نیست .
+ چند نکته در مورد هامون ،یکی اینکه مهرجویی می گوید رضا براهنی در آن تاریخ با من قهر کرد. چون می گفت این فیلم را براساس زندگی من ساخته ای. هامون را با هم در سینما آزادی دیده بودیم و از فیلم بدت آمده بود.
_دقیقا این نکته را به او گفتم . چون او در آن تاریخ با من صحبت داشت ودرعین حال نوشته هایم را نیز می خواند. ارتباط خانوادگی داشتیم و رفت وآمد. دوروبر من را می دید. بعدها ،پس از اینکه چنین بحثهایی را داشتیم او هامون را ساخت. من به او گفتم که در ساخت فیلم تا حدودی به نوشته های من و زندگی من نظر داشته و واقعیت این است که داشت رصد می کرد.

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها