تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۰۰:۳۸ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 67824

خسرو دهقان منتقد سینما در بخشهایی از اظهارات خود در هفته نامه صدا ، حرفهای جالبی به بهانه اکران مجدد فیلم لیلا ساخته داریوش مهرجویی  در گروه هنروتجربه زده است .

به گزارش سینماسینما ، خسرو دهقان گفته :فیلم لیلا  خیلی به درد زندگی معاصر ما میخورد. خیلی از دانشجویان من با عشق و شوریدگی با هم ازدواج می کنند اما یک یا دو ماه بعد با یک دعوا از هم جدا می شوند. این فیلم درباره مسخره نبودنا عشق و پایمردی است، یعنی این که اگر من تو را دوست دارم پای همه چیز تو ایستاده ام. لیلا سر این است که از عشق خود پاسداری کند. میخواهم مثالی بزنم. پادشاه از سر دجله رد می شود و میبیند پسری کنار رود نشسته و کاسه کاسه آب دجله را بیرون میریزد. او یادش میافتد که این پسر عاشق دخترش بوده و چون به او نمیخورده، به او میگوید برو آب دجله را خالی کن وقتی به گل رسید، من دخترم را به تو می دهم. سالها میگذرد و او این مرد را میبیند که در حال خالی کردن دجله است. پادشاه به مرد میگوید که این کار عملی نیست و به فرض اینکه این کار شدنی. باشد هفتاد، هشتاد سال طول می کشد؛ آن زمان دختر من پیرزن شده و توهم دیگر پیر شدی. مرد در جواب به پادشاه میگوید دختر تو که مهم نیست، مهم من هستم که عاشقم. «لیلا» هم برهمین اساس در ستایش ،عشق وپایمردی است .

دهقان دربخشهای دیگری از اظهارات خود گفته : در واقع لیلا به یک چیز اصولی و بنیانی بشری پایبند است و روی آن پافشاری می کند. عشق او یک جور اساطیری و ریشه ای است. عشق او جوری تبدیل به آیین می شود که انگار در یک معبد در حال ستایش است. به همین خاطر او از زشتی اخلاقی، چارچوب های مرسو فمینیسم و باورهای اجتماعی خارج می شود و از آنها فاصله میگیرد. او به آنجا میرسد که باید از این شوهر یک زندگی بسازد که پایدار بماند.

چرا شیرین عبادی از فیلم لیلا بدش آمد؟

دهقان در بخش دیگری از اظهاراتش گفته :افرادی مانند شیرین عبادی از فیلم بدشان آمد چون با نگاه فمینیستی فیلم را می دیدند اما چون من اصلا با آن نگاه نمی توانم فیلم را ببینم، این نوع برداشت را نخواهم داشت. بحث سر زندگی معاصر و لیلاست. در زندگی های حالا اگر بخشی از رفتارهای لیلا در دختران و پسران امروزی باشد، من به شما قول و می دهم اصلازندگی آنها به دعوا و جدایی نمیرسد اما . دعواهای جوانهای الان سر پیتزاست که قیمت آن از  سی  هزار تومان هم بیشتر نمی شود. .

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها