تاریخ انتشار:۱۳۹۴/۰۷/۰۷ - ۱۵:۱۵ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 3168

خانه سینما سیروس الوند در بخشهایی از مصاحبه خود با نشریه سینما و ادبیات حرفهای جالبی زده است.

به گزارش سینماسینما ،الوند با اشاره به هزینه تولید یک ونیم میلیاردی فیلمهای سینمای ایران گفته: مااز همان ابتدای می توانیم قرار بگذاریم برای چیزی حدود ۶۰۰میلیومان تومان.برای هزینه های یک فیلم واین را از آغاز نگارش فیلمنامه در نظر داشته باشیم .یعنی قصه ای که جذابیت داشته باشد طوری انتخاب کنیم که هزینه به یک سوم تقلیل پیداکند. بعد هزینه های سرصحنه وخورد خوراک عوامل را حساب شده تر کنیم وکاهش دهیم .این دستیارها و دستیار دستیارها… این همه مورد نیاز نیست.

او ادامه داده: به هر حال هنر پیشه ها وقتی می بنند که نهضتی به این شکل راه افتاده خودشان را وفق می دهند.آقای فرخ نژادیک روز رقمی گفت چون فیلم استرداد متوهمش کرده بود. او سال گذشته فیلمی نداشت.

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها