تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۲۰:۴۴ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 73898

روزنامه اعتماد در شماره امروز خود ، مصاحبه جالبی با شهرام مکری و اصغر یوسفی نژاد انجام داده و شهرام مکری در بخشهایی از مصاحبه خود با اصغر یوسفی نژاد حرفهای جالبی زده است.

به گزارش سینما سینما ، مکری گفته: نکته مهم در مورد فیلم «ائو» اصغر یوسفی نژاد به شیوه پایان بندی آن برمی گردد. به نظر من در چند سال اخیر نوعی ایده «پایان باز» در مواجهه با فیلم های رئالیستی در ایران شکل گرفته که آخر فیلم را به ذهن مخاطب محول می کند: به عبارت دیگر یعنی اینکه داستان بر پرده تمام نشود تا در ذهن مخاطب دنبال شود به عقیده من این یک نوع سوءتفاهم در سینمای داستانی بلند ما به وجود آورده است. اما فیلم «ائو» این گونه عمل نمی کند و یک راه حل آکادمیک برای فیلم های پایان باز رایج در سینمای ایران ارایه می دهد که برایم جالب است. به این معنی که در پایان بندی فیلم در فرم به پایان می رسد ولی در داستان خیر. در حالی که فیلم های سینمای ایران نه در داستان و نه در فرم هیچ کدام به پایان نمی رسند. فیلم «ائو» با آمدن و رفتن جنازه در فرم در پایان فیلم به پایان می رسد و تماشاچی می فهمد که فیلم تمام شد اما داستان در ذهن مخاطب ادامه پیدا می کند و چه بسا بعدها فکر می کند که در آینده چه می شود. به عقیده من ظریف ترین نکته فیلم هایی با ویژگی های پایان باز این است که به لحاظ ساختاری پایان برسد و تماشاچی بفهمد که فیلم به پایان رسیده.

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها