تاریخ انتشار:۱۳۹۷/۱۰/۱۴ - ۰۲:۳۷ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 102689

 

ایران نوشت :اگر تا پیش از این صدا و سیما در برنامه های گفت وگومحور یا میزگردهای خود که مربوط به دولت بود، برای حفظ ظاهر هم که شده تلاش می کرد یک کارشناس موافق دولت را در کنار منتقدان و مخالفان بنشاند، اما حالا دیگر نیازی به این حفظ ظاهر هم نمی بیند.

برنامه گفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دوم مصداق این ادعا است که این شبکه خبری بی محابا و بی توجه به قانون و عرف و مهم تر از همه اخلاق حرفه ای رسانه ای، میزبان ۳ کارشناس مخالف دولت بود. مهدی محمدی از چهره های نزدیک به دولت دهم و از مخالفان دولت در حوزه سیاست خارجی به همراه حسین حاجیلو کارشناس مسائل مالی که او نیز منتقد دولت است میهمانان حضوری این برنامه بودند و مجید شاکری که به عنوان کارشناس مالی معرفی شد نیز میهمان تلفنی این برنامه بود تا سه نفری به همراه مجری کاملا حرفه ای! گفت وگوی ویژه خبری حسابی از خجالت دولت درآیند.

گذشته از اینکه کارشناسان یادشده تا توانستند علیه سیاست خارجی دولت با موضوع گفت وگو با اروپا گفتند و در انتها هم معلوم نشد راهکار جایگزین آنها چه بود و اگر هنری داشتند (مهدی محمدی از نزدیکان تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت دهم بود) چرا در همان دوره جلوس دوستان شان عملی نکردند که در نهایت چند قطعنامه شورای امنیت را برای ملت به ارمغان آوردند.

رفتار صدا و سیما محل تامل است؛ به هر حال بر منتقد و مخالف دولت حرجی نیست که ماهیت او معلوم است اما اینکه رسانه ای با ادعای ملی بودن این گونه تریبون خود را یک طرفه در اختیار یک جریان قرار می دهد، محل تعجب است. اگر چه کار این رسانه دیگر از تعجب گذشته و گویی نه مخاطب برایش مهم است و نه اخلاق حرفه ای. منافع باندی و جریانی بر همه اینها گویا اولویت دارد.

اینکه صداو سیما به تعبیر رئیس جمهوری بیان عملکرد دولت را مکروه نداند پیشکش اما شایسته است حداقل فکری به حال قضاوت مخاطبان خود بکند.

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها