تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۲۱:۲۱ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 143261

سینماسینما، یاسمن خلیلی فرد

«تعارض»، جدیدترین ساخته محمدرضا لطفی، یک سایکودرام با ساختاری متفاوت و تجربی است. فیلم به لحاظ فرمی و بصری دست به تجربهگرایی خلاقانهای زده است. فیلم جدید لطفی کاملا از دریچه نگاه دوربینهای مداربسته فیلم‌برداری شده و فیلم‌برداری سیاهو سفید فیلم انتخابی است که به واسطه همان دوربینهای ناظر اتفاق افتاده است. 

فیلم به‌شدت شخصیتمحور است و نوسانات مختلف درونیِ شخصیت اصلی آن ضمن گره خوردن به مسئله پیچیده جهانهای موازی به لحاظ روایی نیز پیچیدگیهایی را به درام اضافه کرده است. 

موسیقی و زمان دو پدیده جدانشدنیاند و شاید به همین لحاظ نقش و حضور پررنگ موسیقی در فیلم کاملا توجیهپذیر و البته کاربردی است. ابتدا به نظر میرسد موسیقی متن «تعارض» از آثار باخ است، اما در واقع این‌طور نیست و حمیدرضا یراقچیان در ساخت بخشهای مختلف موسیقی متن به نوعی تمِ شبه‌ باخی دست یافته است که با فضای پیچیده اثر نیز هم‌خوان است. این موسیقی سنگین باروک در بخش  های رقص مرد با آهنگهای شش و هشتِ دهه شصتی تضاد پرمعنایی را در بستر درام ایجاد میکند، که البته به لحاظ محتوایی ارتباط تنگاتنگی هم با تعارضات شخصیت اصلی و موقعیتهای مختلف روانی او در برهههای مختلف دارد. به عنوان مثال، حرکات موزونِ مرد در ابتدا دلالت بر خجالتی بودن او دارند، سپس شوق مفرط او را ترسیم میکنند و درنهایت به نوعی نمایان‌گر خشم و عصیاناند. موسیقی در واقع از بافت و جنسِ خود فیلم است؛ از جنس خیال و واقعیت و شاید هم رویا و کابوس. اینها دقیقا همان عناصریاند که با مرد عجین شدهاند.

«تعارض» ضرباهنگ کندی دارد. این کند و کش‌دار بودن ریتم شاید در فیلمی با مختصات دیگر آزاردهنده باشد، اما با جنس چنین فیلمی هم‌خوان است. به بیانی دیگر، «تعارض» زمان هدرشده ندارد و آنچه در نسخه نهایی اثر میبینیم، همان بخشهاییاند که باید وجود داشته باشند.

انتخاب رضا بهبودی به عنوان بازیگر اصلی فیلم، از هوشمندانهترین انتخابهای کارگردان است. بهبودی بازیگری است که نقش را از خود عبور داده و به جهان آن وارد میشود و ابعاد مختلف و گاهی متناقضِ وجودِ شخصیتِ شبه مالیخولیایی کار را به ظرافت اجرا میکند.

مواجهه مخاطب در پایان درام با جهان واقعی اتفاق غافل‌گیرکنندهای است. در واقع درحالی‌که انتظار داریم پایانبندی فیلم همان سکانس خودکشی مرد باشد، فیلم‌ساز با ترسیم تصویری از دنیای واقعی که پیشتر آن را ندیده بودیم، کاملا غافل‌گیرمان میکند. 

«تعارض» فیلم نشانههاست. این نشانهها چه در اشیا، چه در دیالوگها و چه حتی در کنشهای خودِ شخصیتها قابل تشخیص است و دوربینهای ناظر به لحاظ بصری کاملا خلاقانه آنها را به تصویر میکشند.

«تعارض» با همه پیچیدگیهایش فیلم بیادعایی است که در نهایت دقت و سادگی ساخته شده و موفق میشود یک ساختار نامتعارف دینامیک خلق کند و با یک نظم متقاعدکننده روایی به پایانی منطقی برسد.

منبع: ماهنامه هنروتجربه

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها