تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۲/۱۰ - ۱۹:۵۵ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 15301

مهدی کرم پورمهدى کرم پورکارگردان سینما  و محسن یزدى فعال اصولگرا  بر سر سیاه نمایى در برنامه سى و پنج،مناظره تند وتیزی را انجام دادند.

به گزارش سینما سینما ،بخشهای مهم این مناظره به شرح زیر است :
🔴کرم پور:هرآنچه نمیپسندید اسمش را سیاه نمایى میگذارید!
یزدى: از بیگانگان پول میگیرند و مورد پسند آنها فیلم میسازند!

🔴کرم پور:حوزه هنرى ما را تحریم کرد خوشحال شدیم و سود هم کردیم
یزدى:پول خارجى ها را با افتخار میگیرید و به اوج و حوزه هنرى فحش میدهند

🔴یزدى: اگر با تحریم حوزه فیلم هایتان فروخت پس چرا جلوى آزادى ون گذاشتید
کرم پور: میخواستیم شما را مسخره کنیم!

🔴یزدى: فیلم با پول خارجى ها سفارش نیست اما فیلم با پول اوج و حوزه سفارشى میشود!
کرم پور: در خارج دولت ها پول نمیدهند کمپانى ها به ارزش هاى هنرى پول میدهند

🔴یزدى :میروند سفارت فرانسه میهمانى اما با مسئول خودمان عکس هم نمیگیرند!
کرم پور: چون مسئول ما اخم میکند و برخورد بد میکند اما آنها میخندند و میگویند welcome

@cinema_newspaper

برچسب‌ها:

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها