به گزارش سینماسینما، مهران مدیری در برنامه خندوانه از اولین حضورش برای تست بازیگری در دفتر دکتر مصطفی اسکویی خاطره ای تعریف کرد که در یک روز برفی در سن ۱۴ سالگی با کلی پیاده روی خودش را به دفتر مرحوم اسکویی در خیابان فاطمی رسانده است.

او با کفش برفی وارد شده و دکتر اسکویی به او تعارف می کند داخل برود و وقتی که داخل می رود دکتر اسکویی به او می گوید: گمشو بیرون تو یک بازیگر بی شعور می شوی، بازیگری که برف های کفشش را پاک نمی کند و وارد یک محل می شود پس فردا یک بازیگر بی شعور می شود، برو و سال دیگه همین موقع برگرد.

برنا