در بیست و چهارمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه سه فیلم از سهراب شهید ثالث به نمایش در می‌آید.

بیست و چهارمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه با همکاری فیلم‌خانه ملی ایران، به نمایش سه‌ فیلم «پیک»، «خانه‌ انصاف» و «دومین نمایشگاه آسیایی» به کارگردانی سهراب شهیدثالث اختصاص دارد

این آثار  یکشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۲۱ در سالن شماره‌ سه پردیس سینمایی چارسوی تهران، ساعت ۲۰:۳۰ در پردیس سیتی سنتر اصفهان و ساعت ۱۷ در پردیس گلستان شیراز نمایش داده می‌شود.

ورود‌ به برنامه‌های باشگاه فیلم هنروتجربه برای عموم آزاد و رایگان است.