تاریخ انتشار:۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۱۸:۴۰ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 71468

هر تصمیم اشتباهی درباره این گروه به ضرر بدنه سینمای ایران استبه گزارش سینماسینما، کیانوش عیاری کارگردان فیلم‌هایی همچون «خانه پدری» و «کاناپه» در یادداشتی به عملکرد سینمای هنر و تجربه پرداخته است.

در متن این یادداشت آمده است:

برخلاف کسانی که مخالف گروه هنر و تجربه و روشهای آن هستند، من بهشدت علاقهمندم و عقیده دارم که این گروه یک فرصت جدید را در سینمای ایران رقم زده است. با شکلگیری گروه هنر و تجربه شرایط جدیدی برای کسانی که سینما را به گونه دیگری نگاه میکنند، به وجود آمده. هنر و تجربه به غیر از اینکه یک فرصت است، بلکه عقیده دارم یک تشویق پنهان است. جایی که توانسته انسانهایی را تشویق کند تا بهتر ببینند و بهتر فکر کنند. در این گروه عمدتا کسانی فیلم میسازند که سینما را شخصیتر میبینند و این تفاوت عمدهای است که با سینمای بدنه دیده میشود. سینمای غیرتجاری ایران به هنر و تجربه نیاز دارد. درست است که این سینما تماشاگران اندک دارد، اما تاثیرش فوقالعاده بوده. جای چنین فیلمهایی در سینمای ایران خالی بود. کسانی هستند که استعداد فوقالعادهای دارند، اما هیچ پشتیبانی ندارند و تنها دلخوشی آنها گروه هنر و تجربه است. ما نباید پشتیبانی و دلخوشی افراد را از بین ببریم. دوستان دقت کنند که هر تصمیم اشتباهی درباره این گروه به ضرر بدنه سینمای ایران است. باید این گروه را دوست داشت. باید به این بچهها کمک کرد، زیرا هنر و تجربه آینده سینمای ایران را تضمین میکند. نمیتوان گفت که هنر و تجربه صددرصد درست عمل کرده است، زیرا بدن انسان که دارای یک سیستم واحد است هم حتی گاهی دچار اختلال و اشتباه میشود. به همین دلیل باید به این گروه فرصت داد و اکنون میبینیم که هر چه میگذرد، عملکرد آنها بهتر میشود. نظر من درباره گروه هنر و تجربه مثبت نیست، بلکه فرامثبت است و برای پایداری این گروه از هر تلاشی دریغ نمیکنم. باید شرایط اکران و فرصتهای نمایش برای این گروه را بیش از قبل کرد.

ماهنامه هنر و تجربه

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها