تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۱/۰۴ - ۰۰:۲۵ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 13641

ابد و یک روزسعید روستایی کارگردان فیلم ابد ویک و روز دربخشهایی از مصاحبه خود با مشرق حرفهای جالبی زده است .
به گزارش سینما سینما,سعید روستایی گفته :رفته بودیم سینمافرهنگ که فیلم را ببینیم وقتی از سینما بیرون آمدیم معلوم بود که ملت از فیلم خوششان آمده و آفرین بارک‌الله می گفتند. محمدرضا منصوری از در روبرویی از سالن خارج شد و من از در مقابل او. می دانست که من دیرم شده و عجله دارم و سریع باید به اکران بعدی می رسیدیم ناگهان از آنطرف فریاد زد آقای روستایی دستت درد نکند چه فیلمی ساختید! ناگهان همه ملت صندوق را رها کرده و به سمت من آمدند. من سه ساعت تمام داشتم با آنها حرف می زدم اولین مرتبه بود در زندگی ام که این همه آدم می ریختند دور من. همانجا یک نفر که می خواست رأی خود را در اصلا نپسندیدم بیندازد که یک چیزی در این مایه ها گفت که این حرفها همه چرت و پرت و دروغ است. ناگهان یکی از همین ترک کرده ها این حرف را شنید و با او برخورد کرد و گفت «چرت و پرت، زندگی‌ته! درست صحبت کن!» چون درواقع این فیلم در مورد زندگی او بود یعنی خوب می دانست که اصلا دروغ نیست و عین واقعیت است زندگی آدمی است که درگیر مواد کشیدن و فروختن است.

لینک کوتاه

آخرین ها