تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۵/۲۳ - ۱۱:۱۵ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 159756

انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران در بیانیه ای، ضمن ابرازهمدردی با هموطنان مصیبت دیده، به روند کند واکسیناسون واکنش نشان داد.

به گزارش سینماسینما ،دراین بیانیه آمده است:

ما شادى را ثبت مى کنیم، غم را، آهى که از بنِ جانى خسته بیرون مى آید. ما رنج ها را ثبت مى کنیم. این ثبت ها چیزى از روزگارِ ما را به تاریخ مى برد. این سیاهی و تباهی تحمل ناپذیرطاقتمان را گرفته است. ما مردمان ایران، روزها است که عزاداریم. سیاه پوش عزیزان ازدست رفته مان وهم وطنان بی پناه و دردمندی که جزساده ترین حق انسانی که همانا برخورداری ازاقدمات اولیه بهداشت و ایمنی درمقابل ویروس کرونا است، چیزی طلب نکردیم. ماه ها است با هر زبان و طریقی این خواست ابتدایی و ساده را فریاد می زنیم، اما هیچ مقام و مسئولی خواهان گوش سپردن به آن نیست. خطاب به کسانى که حیات و هستىِ این روزگارِ مردم ایران به دست آنهاست. آنچه این روزها درعکس ها به ثبت مى رسد، گواه بى کفایتىِ بسیارى ازمسئولین امر است. عکس هاى ما انعکاسِ آن چیزى خواهد بود که شما مى کنید. درعکس هاى این روزها مردم صف بسته اند، بر گورها مویه مى کنند، برتخت هاى بیمارستان دراز افتاده اند. تصویرِ این روزها درعکس هاى ما مطلقا رنج و سرگردانیست. این عکس ها کارنامه ى شماست. آینه اى که براساس آن قضاوتِ تاریخىِ آیندگان برآنچه شما بودید و شما کردید، آسان خواهد بود. حال که شرایط روز به روز وخیم ترمی شود و دوستان و هم وطنان بیشتری را از دست می دهیم، این زخم عمیق ترو صبرمان لبریزشده است. به عنوان یکی ازصنوف خانه سینما به سهم خودمان درخواست تهیه حداکثری واکسن و تزریق هر چه سریع تر آن به هموطنان مان و همکاران زحمتکش مان درسینما را داریم. همه آگاهیم که اگردر زمان مناسب این حق مسلم با پاسخی درخورمواجه می شد، شاهد این اندوه پایان ناپذیرنبودیم. ای کاش حالا که در بحرانی ترین روزهای کشورمان ازحقمان سخن می گویم، گوش شنوایی برای شنیدنش پیدا شود. انجمن عکاسان سینماى ایران ضمن سوگوارى و همدردى با هموطنان مصیبت دیده ازمسئولین بهداشتى و تصمیم ساز مى خواهد که با تسریع روند واکسیناسیون، پرتره هاى خود را در چشم تاریخ با شرم و بى کفایتى به نمایش نگذارند.

لینک کوتاه

مطالب مرتبط

نظر شما


آخرین ها