تاریخ انتشار:۱۳۹۵/۰۶/۳۱ - ۲۱:۲۳ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 27768

بیضایی و شمساییبه گزارش سینماسینما، بهرام بیضایی و همشرش مژده شمسایی به مناسبت اول مهر زادروز استاد آواز ایران، محمدرضا شجریان پیامی منتشر کرده اند که در ادامه می خوانید:

چهچهِ دوست
بهرام بیضایى
این چند سطرِ سٓرگردان نوشته ى نوروز ٩۵ خورشیدى است که عکسِ استاد را دیدم رنجور و سرتراشیده.

روزِ غم باز به نوروز اُفتاد / دشمنِ عشق چُو پیروز اُفتاد!
سوگ در سور زد و رنج به غٓنج / بانگِ سُرنا زِ دَک و پوز اُفتاد!
ساز بٓر سیم شکستش مضراب / زخمه در دستِ زرْاَندوز اُفتاد!
آن که آوازه ى آوازش بود / از چه آوازِ دلْ آفروز اُفتاد!
پوست کَندَند بخیلان از دٓفّ / تا جهان در کفِ پُفیوز اُفتاد!
تار بین غمْ زده و کاسه به دست / تا که شیپور سٓرِ غوز اُفتاد!
مى زَنَد بٓر سَر خُود سنج به درد / دُهُل از تاختن و توز اُفتاد!
چنگِ گیسو زده فریاد آمد / اشکِ آتش لبِ شب سوز اُفتاد!
از کمانچه به جُز از آه مٓبین / چون به گیتى کلَک و دوز اُفتاد!
ناىِ ششْ بَند شدَش بند از بَند / جشنِ هَر روزه ى چلغوز اُفتاد!
چهچهِ دوست در آتش زد و عشق / در دلِ هَر هنرآموز اُفتاد!
بى تو به سر نمى شود
مژده شمسایى

تولد شما براى من تولد دوباره ى آواز ایرانى است.
تولد شما براى من تولد دوباره ى موسیقى ایرانى است.
صداى شما براى من صداى ایران است. ایرانى که دوستش دارم.
پاینده بمانید و آزاده همچنان که همیشه بوده اید.
دست ابلیس و اهرمن از شما کوتاه.
عمرتان بلند و سایه تان بر سر موسیقى پایدار.
تاج سرید استاد شجریان نازنین تولدتان مبارک!
این روزها در خانه و در راه با صداى بلند با شما مى خوانم “بى همگان به سر شود بى تو به سر نمى شود.”

لینک کوتاه

نظر شما


آخرین ها