نخستین دوره همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال با حضور فعالان این حوزه در کتابخانه ملی برگزار می شود.