توئیت تازه حسین انتظامی درباره تغییرات ساختاری سینمای جوان و مرکز گسترش

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی با انتشار یک توئیت از تاثیرات مثبت تحول ساختار سازمان سینمایی بر بودجه اختصاصی به فیلمسازان جوان خبر داد. 

به گزارش سینماسینما، حسین انتظامی در توئیتی نوشت: در تحول ساختار سازمان سینمایی، انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن تثبیت، قدر بیشتری خواهند دید. بودجه حمایتی فیلم‌های کوتاه، مستند و انیمیشنی که فیلمسازان جوان می‌سازند رشد چشمگیر می‌یابد. در تجدید ساختار و ضابطه‌نویسی به همفکری فعالان صنف نیاز داریم.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 107900 و در روز دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۶:۳۷
2022 copyright.