پاسخ تند فراستی به حاتمی کیا

۱۲فراستی در برنامه هفت گفت: فیلمسازی امروز گفت منتقدان مریض و کوراند و منتقد باید در کنار فیلمساز باشد نه مقابل او. من جواب می دهم یکی از دو علت جلونرفتن سینمای ایران همین تفکر است.

به گزارش سینما سینما، فراستی افزود:حتما منتقد در کنار فیلمساز نیست. منتفد روابط عمومی فیلم نیست. منتقد در کنار تماشاگر و صدای بلند تماشاگر است.
کارگردان مدرن هم باید به استقبال منتقد بروند و باید بداند بهترین تماشاگر فیلم، اول فیلمساز است و فیلمساز به محض این که فیلم را تمام کرد به این طرف می آید و با تماشاگر به قضاوت درباره فیلم می نشیند.
فیلمساز اگر نفهمد که منتقد مخالفش است به این معنی که به فیلم بدو بیراه نمی گوید، ناکام است. این روشن باشد که نقد هرچه صریح تر و برنده تر باشد اول به نفع فیلمساز است و بعد به نفع تربیت تماشاگر و منتقد است.
این نگاه از نقد که نقد باید کف بزند و هورا بکشد و روابط عمومی باشد، خیلی بی فرهنگی است. من به آن فیمساز عزیز و باقی می گویم از نقد استقبال کنند.
@Haft_tv3

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 11673 و در روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۶:۵۹
2019 copyright.