میزگردی با حضور کارگردانان چهره‌های ایرانی- بخش دوم/ مستندها ظرفیت مخاطب اجتماعی دارند

سینماسینما، سیدرضا صائمی: به بهانه اکران مجموعه مستندهای چهرهنگار و پرتره که به ۹ چهره شاخص ایرانی در حوزههای مختلف میپرداخت، به گفتوگو درباره مستند پرتره، ویژگیها و ضرورتهای آن پرداختیم که در شمارههای قبل بخش اول آن را خواندید. در بخش دوم این میزگرد، چهار مستندساز از این مجموعه، پیروز کلانتری (کارگردان مستند «همایون»)، همایون امامی (کارگردان مستند «گلدونه، مش رحیم، صغرا و دیگران»)، مهرداد شیخان (کارگردان مستند «در جستوجوی صبح») و مریم سپهری (کارگردان مستند «زنبورک در گام مینور») درباره وضعیت اکران فیلمهای مستند و طرح اکران مستند چهرههای ایرانی به نقد و آسیبشناسی پرداختهاند. (بیشتر…)

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 120799 و در روز یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۸:۲۸
2019 copyright.