نسخه کامل گپ و گفت کیوان کثیریان و امیر پوریا درباره مستند «میدان جوانان(سابق)»

نسخه کامل گپ و گفت کیوان کثیریان و امیرپوریا در برنامه اتاق روشن درباره مستند “میدان جوانان سابق”:

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 121174 و در روز یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۳:۲۸
2019 copyright.