استوری رضا کیانیان در انتقاد از ترکیب جدید هیئات امنای فارابی

 

استوری رضا کیانیان در انتقاد از ترکیب جدید هیئات امنای فارابی

 

 

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 163128 و در روز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۲۰:۱۸
2024 copyright.