باصلابت و جنگجو/ نگاهی به بازی فرشته حسینی در فیلم «دسته دختران»

سینماسینما، حمید عبدالحسینی*

فرشته حسینی در دسته دختران شخصیتی در یاد ماندنی را می آفریند که کوچکترین قرابتی با نقشهای پیشین‌اش ندارد. دختری که برای هدفش حتی از خانواده نیز می گذرد و در راه آرمان دفاع از وطن، در برابر پدرش هم می ایستد. این نقشی است که در بعد فیزیکی، توان و قدرتی فراوان می طلبد تا در حجم گسترده‌ی صحنه های اکشن و درگیری نمودی درست یابد و به حق حضور حسینی و انرژی‌اش در ایفای این کاراکتر، مثال زدنی است و یک آشنایی زدایی تام و تمام را از سایر نقش های قبلی اش رقم می زند.

ساخت و در آوردن ابعاد لهجه‌ی جنوبی دیگر دستاورد حسینی علاوه بر بازی بدنی در این کاراکتر است با درنظر گرفتن این موضوع که او خود اصالتی افغانستانی دارد. انتخاب فرشته حسینی برای فیلمی با این تم که می خواهد تصویری از روزهای دفاع مقدس را به نمایش گذارد و روحیه همگرایی و وحدت را در تماشاگرش زنده کند باتوجه به اصالت این بازیگر بسیار جالب توجه است اما او به گفته ی خود ایران را نیز همچون موطن اصلی اش به حساب می آورد و برای آفرینش یک دختر ایرانی جنگجو و مدافع، سنگ تمام می گذارد.

*نویسنده و کارگردان

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 169422 و در روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۴:۴۴
2022 copyright.