آخرین اجرای «مجلس ضربت زدن» به کارگردان فیلم «رستاخیز» تقدیم شد

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 20698 و در روز جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۱۱:۱۴
2023 copyright.