تحلیل علی نصیریان درباره استند آپ کمدی

 

شقایق دهقانعلی نصیریان گفت :من خندوانه را ندیده‌ام. اما قبل از انقلاب پیش‌پرده‌خوانی وجود داشت و چیزهایی مثل بحر طویل می‌خواندند که کمی هم اکت داشت.

به گزارش سینما سینما ،نصیریان در گفت وگو با اعتماد گفت :البته بعدها جنبه سیاسی هم پیدا می‌کرد. آقای انتظامی تعریف می‌کرد که یک‌بار داشته پیش‌پرده‌خوانی می‌کرده با این مضمون که مملکت خیلی گل و بلبل است و خیلی همه‌چیز عالی است. در آن موقع اصطلاح«قاسم کوری» متداول بود که به معنای دروغ گفتن بود و البته من داستان آن را نمی‌دانم. چیزی معادل چاخان کردن یا خالی بستن که امروز معمول است. همین طور که آقای انتظامی پیش‌پرده‌خوانی می‌کرده یک گروه کر هم پشت گذاشته بودند که می‌خواندند: قاسم کوریه! قاسم کوریه! که شهربانی می‌آید برنامه را به هم می‌زند و یک سیلی هم توی صورت آقای انتظامی می‌خواباند.

او ادامه داد:ارحام صدر و نوذری هم تئاتر کار می‌کردند. صدر تمام لطف کارش به آن «سیاه» بود. دلقک اصلی که روی صحنه بود. بخش عمده کار هم مبتنی بر بداهه‌پردازی پیش می‌رفت. آنچه به نام استندآپ کمدی معروف است را من در ایران ندیده‌ام. در امریکا با آن مواجه شده‌ام که کسانی در جاهایی جمع می‌شوند و با جوک و بامز‌گی همه را می‌خندانند. اما در ایران من حقیقتا چنین چیزی ندیدم. ارحام صدر و نوذری بازیگری می‌‌کردند.

 

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 2355 و در روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۵۸:۵۶
2024 copyright.