عماد افروغ در برنامه ۳۵ درباره فیلم های بخش مسابقه چه گفت؟ / فیلم

عماد افروغ در برنامه ۳۵ درباره فیلم های بخش مسابقه چه گفت؟ فهرست جنجالی  افروغ که بخش مسابقه اش دستکم دو تفاوت با فهرست اعلامی جشنواره دارد.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 41021 و در روز جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۵۸:۱۳
2023 copyright.