مرتضی احمدی: به خاطر حمایت از مصدق زیاد کتک خوردم

مصدقهفته نامه تماشاگران گفت وگویی منتشر نشده با مرتضی احمدی انجام داده است که دربخشهایی از این مصاحبه مرتضی احمدی گفته است که به خاطر حمایت از مصدق کتک زیادی خورده است .

به گزارش سینما سینما ،مرتضی احمدی در پاسخ به سوالی که شما مصدقی بودید ؟ گفته است :بله و در تظاهرات حمایت از دکتر مصدق هم شرکت می کردم . تا دلتان بخواهد هم به خاطر اجراهایم وبه خاطر طرفداری از مصدق کتک خوردم .

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 5382 و در روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۰۰:۵۰
2021 copyright.