معنای «آتش به اختیار» از دیدگاه حبیب احمدزاده

حبیب احمدزاده داستان نویس حوزه ادبیات دفاع مقدس و فیلمنامه نویس سینمای ایران به بهانه مباحث مطرح شده درباره واژه آتش به اختیار، یادداشتی را منتشر کرد.

به گزارش سینماسینما، متن این یادداشت کوتاه به شرح زیر است :
آتش به اختیار
ابوسعید ابوالخیر در راه بود.
گفت:”هر جا که نظر می‌کنم، بر زمین همه گوهر ریخته و بر در و دیوار همه زر آویخته. کسی نمی‌بیند و کسی نمی‌چیند.”

گفتند: “کو؟ کجاست؟”

گفت: “همه جاست. هر جا که می‌توان خدمتی کرد؛ یا هر جا که می‌توان راحتی به دلی آورد. آن جا که غمگینی هست و آن جا که مسکینی هست. آن جا که یاری طالب محبت است و آن جا که رفیقی محتاج محبت
این است آتش به اختیار من

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 57792 و در روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۶:۵۶
2022 copyright.