روایت علیرضا داود نژاد از تاثیرات روغن مار در آینده حرفه ای اش

علیرضا داودنژادعلیرضاداود نژاد در بخشهایی از مصاحبه ای که چندی پیش با شهرام مکری در نشریه سینمایی ۲۴انجام داده است حرفهای جالبی درباره روغن مار زده است .
به گزارش سینما سینما ؛داود نژاد گفته است :من از راه سینما زندگی می کنم و با فیلمسازی موبایلی که نمی توانم پول دربیاورم .خواه ناخواه من هم دوباره کشیده می شوم به سینمای حرفه ای .اما اگر دوباره به سمت سینمای حرفه ای بروم.نمی توانم منکر تاثیر گذاری فیلمی مثل روغن ماربر سلیقه سینمایی ام شوم.نمی توانم لذتی را که از ساخت آن برده ام فراموش کنم و ظرفیتهایی که در آن کشف کرده ام نادیده بگیرم.

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 6422 و در روز پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۱۷:۱۷
2021 copyright.