کنایه تند و تیز مهدی پاکدل به وزارت ارشاد به خاطر عصبانی نیستم:وزارت ارشاد را به بوستان تبدیل کنید

کنایه تند و تیز و مهدی پاکدل به وزارت ارشاد به خاطر عصبانی نیستم:وزارت ارشاد را به بوستان تبدیل کنید

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 75356 و در روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۳:۰۲
2019 copyright.