تحلیل مهدی کرم پور درباره جوایز پناهی و علی عباسی درکن /ضد حمله فرانسوی به ترامپ

 

تحلیل مهدی کرم پور کارگردان سینما  درباره جوایز جعفر پناهی وعلی عباسی در کن ورابطه آن با خروج ترامپ :ضد حمله قابل پیش بینی فرانسوی ها

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 86998 و در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۳۰:۰۳
2022 copyright.