عذر خواهی دبیر جشنواره از کارگردان فیلم آشغالهای دوست داشتنی

حیدری برنامه نقد 4محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر  درباره استعفای شهاب حسینی گفت : استفاده کردن از یکسری واژه ها ممکن است باعث برداشت هایی شود  و من به خنده و شوخی کلمه «معضل» را به کار بردم و اگر آقای امیریوسفی از حرف من رنجیدند من عذرخواهی می کنم.

به گزارش  سینما سینما، دبیر جشنواره فجر افزود :آشغال های دوست داشتنی چون دوبار به جشنواره  ارائه شده بود  و طبق آیین نامه جشنواره فجر نمی توانیم این فیلم را قبول کنیم و باید پروانه نمایش بگیرد تا در جشنواره فجر حاضر باشد ضمن اینکه فارابی سهمش را در فیلم بخشیده و ضرر مالی اش هم از طرف سازمان سینمایی جبران شده اما در هر صورت من عذرخواهی می کنم و منظوری  از این حرف نداشتم.

 

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 9286 و در روز جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۴:۵۱
2024 copyright.