بدان سرخپوشی بیاندیش…/ نقدی بر «ترومای سرخ»

سینماسینما، الناز راسخ: «ترومای سرخ» کمی به مفهوم و ترکیب این دو واژه بیاندیشیم. تروما یا شوک، آسیبی روحی است که به یکباره از طرف دیگری بر آدمی وارد می شود. شدت تاثیر این جراحت های روحی تا مدت ها در انسان باقی می ماند و در گذار از این مرحله، فرد تجربه های متفاوتی را از سر می گذراند. اما چرا سرخ؟ (بیشتر…)

ثبت شده در سایت پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما کد خبر 97657 و در روز شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۶:۴۵
2019 copyright.