با معرفی هیات انتخاب و داوری بخش پویانمایی؛ اسامی آثار راه‌یافته به مسابقه پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام شد

هیات انتخاب و داوری بخش پویانمایی سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی و آثار راه‌یافته به این بخش اعلام شد.

آثار راه‌یافته به بخش «پویانمایی» جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

اعضای هیات انتخاب بخش پویانمایی هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، آثار راه یافته به این بخش را معرفی کردند.

معرفی آثار پویانمایی بخش مسابقه ملی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

فیلم‌های راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

آخرین ها