کنشگری اجتماعی امروز زنان/ نگاهی به بیانیه ۳۰۰ سینماگر زن در خصوص آزار و تعرضات جنسی

 الناز راسخ منتقد سینما در اعتماد نوشت: یک جامعه سالم فارغ از نگاه جنسیت زده، خود را متشکل از ۲ گروه می داند. زن و مرد. زنان و مردانی که در کنار یکدیگر، شانه به شانه سعی بر آن دارند تا در ابتدای امر خود و زندگی خود و سپس در مقیاس کوچک خانواده و […]

آخرین ها