نابازیگری باکلاس! گزارشی از وضعیت آموزشگاه‌های آزاد بازیگری

سوپراستار شدن، شهرت، ثروت و… از جذابیت هایی هستند که بسیاری را وسوسه می کند از هر راهی که شده بازیگر شوند.

بازیگران سینما چگونه انتخاب می‌شوند؟ ‌

سینما به‌طورکلی در همه ادوار برای بقای خود به بازیگران مستعد (در هر رده سنی) نیاز داشته است. بازیگرانی که هم واجد ویژگی‌های متناسب هستند و هم قدرت خلاقیت دارند.

آخرین ها