گذری در جشنواره فیلم ونیز / گزارش تصویری (۲)

هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز از اول سپتامبر آغاز شده و تا ۱۱ سپتامبر (۱۰ تا ۲۰ شهریور) در جزیره لیدو، حاشیه ونیز ادامه دارد. در این گزارش نگاهی می‌کنیم به حواشی این جشنواره در هفتاد و هشتمین دوره آن.

آخرین ها